Om Balkan

Balkan ligger helt sørøst i Europa

Balkan er en halvøy som danner det sørøstlige hjørnet av Europa. Regionen har et areal på 550 000 km² og har omkring 53 millioner innbyggere. Gjennom historien har Balkan vært et nokså urolig hjørne i Europa, helt fram til krigene i 1990-årene.

Bare det smale Bosporos-stredet skiller Balkan fra Asia, hvor det lenge har vært livlig kontakt mellom folk og kulturer på begge sider og nordover inn i Svartehavsområdet. Den gunstige plasseringen ved dette skjæringspunktet mellom øst-vest-nord og sør, ga makthaverne i Istanbul muligheter til å kontrollere ferdselen og handelen i området. Dette ga et godt grunnlag for rikdom og makt.

Regionen har navnet fra Balkan-fjellene som går gjennom midten av Bulgaria og inn i Øst-Serbia. Selve navnet Balkan kommer fra det protobulgarske «balh» som betyr den bulgarske rikdom.

Balkanhalvøya er omkranset av Adriaterhavet i vest, Middelhavet og Marmarihavet i sør og Svartehavet i øst. Nordgrensen er det noe uenighet om, men en vanlig definisjon er å benytte elvene Donau, Sava og Kupa. Dette gir da en klar grense mellom Balkan i sør, og «det utvidede Sentral-Europa» i nord: Er man på Balkan, er man pr definisjon ikke lenger i Sentral-Europa.